Created with WebWave CMS

 

  • ATMAT
  • UBOT
  • FIBERLOGY
  • F3DFILAMENT
  • PRINT-ME

KONTAKT

PRODUCENCI

PRODUKTY

17 kwietnia 2019

Poprawność modelu STL.

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze kwestie związane z jakością jaką powinien spełniać model przesłany do wykonania technologiami przyrostowymi powszechnie zwanymi drukiem 3D.
 

    Aby móc wydrukować model, musi być zapisany w formacie .stl. Ponieważ plik w formacie STL nie zawiera informacji o wymiarach modelu, model ten przed zapisem powinien być w pełni zdefiniowany.
 

Zła Skala - podczas konwersji modeli do pliku STL, niektóre programy gubią skalę,  w wyniku czego przesłane do Nas modele są bardzo duże lub bardzo małe.
 

Błędne ścianki – zdarza się że podczas tworzenia plików przez błędy konstruktora (szczególnie podczas modelowania powierzchniowego) powstały w modelu części, które zawieszone są w powietrzu co uniemożliwia ich wydrukowanie. Drukarka w technologii FDM pracuje nakładając kolejne warstwy tworzywa, opierając się na tych, które położone zostały wcześniej.
 

Zamknięta Bryła – jedną z najważniejszych rzeczy podczas projektowania jest zamknięcie bryły tzn. drukowany model musi być jednolitą bryłą i wszystkie
powierzchnie muszą być zamknięte. Podczas konwersji modelu do formaty STL bardzo często powstają błędy typowe dla formatów CAD/CAM. Do najczęstszych zaliczamy: biezgodność z zasadą vertex to vertex, nieszczelność, zdegenerowanie powierzchni [1].

 

     

W przypadku bryłowego modelowania w programie CAD 3D są znacznie mniejsze szanse popełnienia błędu w późniejszym pliku *.stl, niż w przypadku modelowania powierzchniowego, gdzie należy modelować tak, aby wszystkie powierzchnie były ze sobą połączone i nie przecinały się. Wygenerowanie pliku *.stl z błędnego modelu jest możliwe, jednak później wymagać on będzie naprawy.

 

 

Litaratura:

[1] Mechatronika, Moduł 9: Szybkie Prototypowanie, Praca zbiorowa, 2010